Heia AK

Årsmøte 2015 - ny datoAK_BIL.jpg

17.mar. 19.30 - 17.mar. 22.00

Åpning 


1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 
3. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 
4. Behandle årsberetninger 
a. Styrets årsberetning 
b. Senioravdelingen 
c. Junioravdelingen 
5. Behandle regnskap i revidert stand 
6. Behandle innkomne saker 
7. Fastsette medlemskontingent 2016 
8. Vedta budsjett 2016 
9. Behandle organisasjonsplan 
10. Foreta følgende valg: 
a) Leder og nestleder 
b) 5 styremedlemmer og 2 (1) varamedlemmer 
c) Øvrige valg etter årsmøtevedtatt organisasjonsplan 
d) 2 revisorer 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 
f) Valgkomité med leder og to medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 

Avslutning Tilbake

Årsmøte 2015 - ny datoAK_BIL.jpg

Åpning 


1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 
3. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 
4. Behandle årsberetninger 
a. Styrets årsberetning 
b. Senioravdelingen 
c. Junioravdelingen 
5. Behandle regnskap i revidert stand 
6. Behandle innkomne saker 
7. Fastsette medlemskontingent 2016 
8. Vedta budsjett 2016 
9. Behandle organisasjonsplan 
10. Foreta følgende valg: 
a) Leder og nestleder 
b) 5 styremedlemmer og 2 (1) varamedlemmer 
c) Øvrige valg etter årsmøtevedtatt organisasjonsplan 
d) 2 revisorer 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 
f) Valgkomité med leder og to medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 

Avslutning Tilbake

Årsmøte 2015 - ny dato


Åpning 


1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 
3. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 
4. Behandle årsberetninger 
a. Styrets årsberetning 
b. Senioravdelingen 
c. Junioravdelingen 
5. Behandle regnskap i revidert stand 
6. Behandle innkomne saker 
7. Fastsette medlemskontingent 2016 
8. Vedta budsjett 2016 
9. Behandle organisasjonsplan 
10. Foreta følgende valg: 
a) Leder og nestleder 
b) 5 styremedlemmer og 2 (1) varamedlemmer 
c) Øvrige valg etter årsmøtevedtatt organisasjonsplan 
d) 2 revisorer 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 
f) Valgkomité med leder og to medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 

Avslutning 


AK_BIL.jpg

Tilbake

Averøykameratene  Tips oss på e-post: post@ak-fotball.no | Nettsiden er utviklet av