Heia AK

Ekstaordinært årsmøte tirsdag 6.sept kl 19.30 i klubbhuset


06.sep. 19.30 - 06.sep. 20.30

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i IL Averøykameratene tirsdag den 6. september kl 1930 i klubbhuset.

Bakgrunnen for møtet: I 2012 ble det igangsatt et prosjekt med tanke på å realisere bygging av flerbrukshall ved siden av stadionområdet. Det ble ervervet grunn til formålet. I tilknytning til dette ble det også opparbeidet ny adkomstvei frem til klubbhuset. Styret ønsker årsmøtets godkjenning for et låneopptak med maksimum ramme NOK 500 000 kr for å betjene påløpt gjeld forbundet med overstående prosjekter.

AK bussen blir svært lite brukt og er ulønnsom for klubben. Styret ønsker årsmøtevedtak på salg av bussen.

Saksliste – Ekstraordinært årsmøte Averøykameratene 2016

Sted: Klubbhuset på Bruhagen stadion  

Tidspunkt: Tirsdag 6. september kl 1930  

1. Åpning

 2. Godkjenne de stemmeberettigede

 3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

 4. Velge referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Vedta forslag om låneopptak og salg av buss

 6. Avslutning    

 

 

 

 

Styret IL Averøykameratene

Tilbake

Ekstaordinært årsmøte tirsdag 6.sept kl 19.30 i klubbhuset


Det avholdes ekstraordinært årsmøte i IL Averøykameratene tirsdag den 6. september kl 1930 i klubbhuset.

Bakgrunnen for møtet: I 2012 ble det igangsatt et prosjekt med tanke på å realisere bygging av flerbrukshall ved siden av stadionområdet. Det ble ervervet grunn til formålet. I tilknytning til dette ble det også opparbeidet ny adkomstvei frem til klubbhuset. Styret ønsker årsmøtets godkjenning for et låneopptak med maksimum ramme NOK 500 000 kr for å betjene påløpt gjeld forbundet med overstående prosjekter.

AK bussen blir svært lite brukt og er ulønnsom for klubben. Styret ønsker årsmøtevedtak på salg av bussen.

Saksliste – Ekstraordinært årsmøte Averøykameratene 2016

Sted: Klubbhuset på Bruhagen stadion  

Tidspunkt: Tirsdag 6. september kl 1930  

1. Åpning

 2. Godkjenne de stemmeberettigede

 3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

 4. Velge referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Vedta forslag om låneopptak og salg av buss

 6. Avslutning    

 

 

 

 

Styret IL Averøykameratene

Tilbake

Ekstaordinært årsmøte tirsdag 6.sept kl 19.30 i klubbhuset


Det avholdes ekstraordinært årsmøte i IL Averøykameratene tirsdag den 6. september kl 1930 i klubbhuset.

Bakgrunnen for møtet: I 2012 ble det igangsatt et prosjekt med tanke på å realisere bygging av flerbrukshall ved siden av stadionområdet. Det ble ervervet grunn til formålet. I tilknytning til dette ble det også opparbeidet ny adkomstvei frem til klubbhuset. Styret ønsker årsmøtets godkjenning for et låneopptak med maksimum ramme NOK 500 000 kr for å betjene påløpt gjeld forbundet med overstående prosjekter.

AK bussen blir svært lite brukt og er ulønnsom for klubben. Styret ønsker årsmøtevedtak på salg av bussen.

Saksliste – Ekstraordinært årsmøte Averøykameratene 2016

Sted: Klubbhuset på Bruhagen stadion  

Tidspunkt: Tirsdag 6. september kl 1930  

1. Åpning

 2. Godkjenne de stemmeberettigede

 3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

 4. Velge referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Vedta forslag om låneopptak og salg av buss

 6. Avslutning    

 

 

 

 

Styret IL Averøykameratene


Tilbake

Averøykameratene  Tips oss på e-post: post@ak-fotball.no | Nettsiden er utviklet av