Heia AK

Årsmøte 30. mars kl 19.30 på Bruhagen barneskole


IL Averøykameratene har årsmøte torsdag 30. mars kl 19.30 på Bruhagen barneskole.

Innkomne saker må være styret i hende senest16. mars, og saksliste vil være tilgjengelig på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Hvis du ønsker å ha stemmerett, men ikke har betalt medlemskontingent for 2016, så kan dette gjøres ved å betale inn kr 300,- til konto nr 3931.01.22851 innen 9. mars. Husk å merke med navn.

Ved spørsmål ta kontakt med Ann Elin på shjels@online.no eller 95025333.

Velkommen !
Tilbake

Årsmøte 30. mars kl 19.30 på Bruhagen barneskole


IL Averøykameratene har årsmøte torsdag 30. mars kl 19.30 på Bruhagen barneskole.

Innkomne saker må være styret i hende senest16. mars, og saksliste vil være tilgjengelig på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Hvis du ønsker å ha stemmerett, men ikke har betalt medlemskontingent for 2016, så kan dette gjøres ved å betale inn kr 300,- til konto nr 3931.01.22851 innen 9. mars. Husk å merke med navn.

Ved spørsmål ta kontakt med Ann Elin på shjels@online.no eller 95025333.

Velkommen !
Tilbake

Årsmøte 30. mars kl 19.30 på Bruhagen barneskole


IL Averøykameratene har årsmøte torsdag 30. mars kl 19.30 på Bruhagen barneskole.

Innkomne saker må være styret i hende senest16. mars, og saksliste vil være tilgjengelig på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Hvis du ønsker å ha stemmerett, men ikke har betalt medlemskontingent for 2016, så kan dette gjøres ved å betale inn kr 300,- til konto nr 3931.01.22851 innen 9. mars. Husk å merke med navn.

Ved spørsmål ta kontakt med Ann Elin på shjels@online.no eller 95025333.

Velkommen !

Tilbake

Averøykameratene  Tips oss på e-post: post@ak-fotball.no | Nettsiden er utviklet av