Heia AK

Innkalling til årsmøte onsdag 27.mars kl 19.00 på Bruhagen barneskole


IL Averøykameratene

Saksliste - Årsmøte Averøykameratene 2018

 

Sted:                        Bruhagen barneskole

Tidspunkt:              Onsdag 27. mars 2019 kl. 19.00

 

 

 

1.      Åpning

2.      Godkjenne de stemmeberettigede

3.      Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

4.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

5.      Behandle årsberetninger

a.      Styrets årsberetning

b.      Senioravdelingen

c.      Junioravdelingen

6.      Behandle regnskap i revidert stand

7.      Behandle forslag og saker 

8.      Fastsette medlemskontingent

9.      Vedta budsjett 2018

10.  Behandle organisasjonsplan

11.  Foreta følgende valg:

a)      Styremedlemmer og varamedlemmer til styret

b)     Revisorer

c)      Valgkomité med leder og to medlemmer og 1 varamedlem.

 

12.  Avslutning

 

 

 

 

PS: Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest onsdag den 13 mars.

 

Saksdokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden senest 7 dager før årsmøtet.

 

 

 

Styret IL Averøykameratene

Tilbake

Innkalling til årsmøte onsdag 27.mars kl 19.00 på Bruhagen barneskole


IL Averøykameratene

Saksliste - Årsmøte Averøykameratene 2018

 

Sted:                        Bruhagen barneskole

Tidspunkt:              Onsdag 27. mars 2019 kl. 19.00

 

 

 

1.      Åpning

2.      Godkjenne de stemmeberettigede

3.      Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

4.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

5.      Behandle årsberetninger

a.      Styrets årsberetning

b.      Senioravdelingen

c.      Junioravdelingen

6.      Behandle regnskap i revidert stand

7.      Behandle forslag og saker 

8.      Fastsette medlemskontingent

9.      Vedta budsjett 2018

10.  Behandle organisasjonsplan

11.  Foreta følgende valg:

a)      Styremedlemmer og varamedlemmer til styret

b)     Revisorer

c)      Valgkomité med leder og to medlemmer og 1 varamedlem.

 

12.  Avslutning

 

 

 

 

PS: Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest onsdag den 13 mars.

 

Saksdokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden senest 7 dager før årsmøtet.

 

 

 

Styret IL Averøykameratene

Tilbake

Innkalling til årsmøte onsdag 27.mars kl 19.00 på Bruhagen barneskole


IL Averøykameratene

Saksliste - Årsmøte Averøykameratene 2018

 

Sted:                        Bruhagen barneskole

Tidspunkt:              Onsdag 27. mars 2019 kl. 19.00

 

 

 

1.      Åpning

2.      Godkjenne de stemmeberettigede

3.      Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

4.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

5.      Behandle årsberetninger

a.      Styrets årsberetning

b.      Senioravdelingen

c.      Junioravdelingen

6.      Behandle regnskap i revidert stand

7.      Behandle forslag og saker 

8.      Fastsette medlemskontingent

9.      Vedta budsjett 2018

10.  Behandle organisasjonsplan

11.  Foreta følgende valg:

a)      Styremedlemmer og varamedlemmer til styret

b)     Revisorer

c)      Valgkomité med leder og to medlemmer og 1 varamedlem.

 

12.  Avslutning

 

 

 

 

PS: Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest onsdag den 13 mars.

 

Saksdokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden senest 7 dager før årsmøtet.

 

 

 

Styret IL Averøykameratene


Tilbake
Hovedsponsor: Sparebank 1 Nordvest

Hva skjer:

Averøykameratene  Tips oss på e-post: post@ak-fotball.no | Nettsiden er utviklet av