Opprustingen av Bruhagen stadion

  17. september 2016

Opprustingen av Bruhagen stadion. ...Les mer

Bruhagen Stadion blir til

  24. november 2015

1933 1.jpg


1933 1.jpg


1933 1.jpg 

1930-årene:Nødsarbeid i Kvitsandleet.Bruhagen stadion blir til.

6. september 1933 så Bruhagen sportsklubb dagens lys. Etter en del diskusjon ble det bestemt å bygge fotballbane i Kvitsandleet( Bruhagen stadion i dag). For å klare dette økonomisk ble det søkt staten om dagsverksbidrag. Staten bevilget kr 1.50 per dag, og klubben måtte ut med 50 øre til hver arbeider. Klubben lånte skinner og tippvogner av vegvesenet. Massen som ble tatt ut ble fylt i skråningen ned mot grushola.
Bygdas fremskutte menn som stod på for idrettsplassen var i første rekke Konrad Loe, Åsmund og Arvid Skar Sverre Bae, Ingard Dahl, Harald Fossvik m.flere

Massene ble tatt ut på østsiden av banen og fraktet i store skinnegående anleggbårer til skråningen ned mot grushola.Anleggs-bårene var så tunge at det hendte at noen ble med ned i skråningen i det lasset ble styrtet.

1968: Bruhagen Stadion blir utvidet

Banen hadde vært for liten,og ved hjelp av mange dugnadstimer ble banen utvidet til godkjente mål: 100x60 m.Det ble kjøpt inn Røsand-grus til nytt dekke.Ellers ble garderoben pusset opp og stod klar til høstkampene.Banen ble igjen åpnet med seriekamp mellom AK og Braatt.Dekket var noe løst,men eller høstet banen ros.

 

1977: Gressbanen på Bruhagen åpnet

Den store begivenheten i 1977 var uten tvil åpningen av gressbanen på Bruhagen.Etter flere år med planlegging og utallige befaringer og vurderinger av ulike alternativer,ble endelig Bruhagen Stadion valgt som sted for lagets gressbane og hovedarena.Nå kunne den endelig taes i bruk.Det var riktig artig at de første som fikk ta banen i bruk var damelagene fra Frei,Gry og AK som møttes i en turnering den lørdagen. Selve åpningen fant sted foran seriekampen mellom AK og Gossen - en kamp AK vant 3-1.

 

Flere bilder kommer!