Kontakt Oss

  23. november 2015

Leder: Morten Ramsøy

Mobil: 95797008                                                       E-post : post@nordrevann.no

 

Nestleder/klubbutvikler :
Nils Arne Øksenvåg
Mobil: 98 88 77 94
E-post: nao@deepcgroup.com


Sportslig leder:
Pål Rune Meek
Mobil: 47312312
E-post: paal.rune.meek@norgeshus.no


Juniorleder:
Sebastian Videhult
Mobil: 97033326
E-post: sebastian.videhult@gmail.com

Økonomi:
Are Hammervik Strand
Mobil: 91539232
E-post: are.hammervik.strand@gmail.com


Medlemsanvarlig/FIKS:
Ann Elin Hjelset
Mobil: 95 02 53 33
E-post: shjels@online.no


Utdannings- og frivillighetskoordinator:
Frank Hoset 
Mobil: 92653364
E-post: frank.hoset@hotmail.com

Sekretær/foreldrerepresentant:
Agnes Veiset
Mobil: 92868289
E-post: agnes.veiset@hotmail.com

Styremedlem :

Lena Ellingvåg                                                     Mobil: 90508907                                                          E-post :

 

Daglig leder :

Ann Elin Sørvik Hjelset                                         Mobil : 95025333                                                       E-post : shjels@online.no

 

Sportslig utvalg:

Leder:

Pål Rune Meek
Mobil: 47312312
E-post: paal.rune.meek@norgeshus.noSeniorleder:
Anders Istad
Mobil: 41 26 91 67
E-post: anist@online.no

 

Juniorleder:

Sebastian Videhult                                             Mobil: 97033326                                                       E-post: sebastian.videhult@gmail.com

- - - - - - - - - -
Sponsor-ansvarlig:
Ann Elin Sørvik Hjelset 
Mob: 95025334
E-post: shjels@online.no


Bane ansvarlig Bruhagen stadion:
Frank Hoset
Mobil: 92 65 33 64
E-post: frank.hoset@hotmail.com