NFF Kvalitetsklubb

  23. november 2015

uten navn.png bilde 1.png


uten navn.png bilde 1.png


uten navn.png bilde 1.pngAK ble i 2013 kvalitetsklubb på nivå 2 i henhold til NFFs handlingsplan for 2012-2015, som fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. Kvalitetsklubbprosjektet er et system som vil være retningsgivende for det meste av utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene. NFF introduserer kriterier på tre nivåer som anerkjenner god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klar struktur.

Fotball for alle!
Å tilby fotballaktivitet for flere hundre tusen barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Dette ønsker NFF å ta på alvor og utvikle. NFF gir like muligheter for jenter og gutter og fotballen er også en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt.

Klubbens identitet (DNA), er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig.

Veien er målet
I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje nær aktiviteten, med et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur.

Kriteriesettene skal være oppnåelige for alle klubber, og det er lagt opp til progresjon. Alle kriteriene får et naturlig tillegg på neste nivå som klubbene må levere for å bli løftet videre i programmet.

Dette vil øke kontinuitet hos klubblederne, legge til rette for frivilligheten og sikre trygge omgivelser i barn og unges aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i handlingsplanen og er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier.  Det utvikles i tillegg holdningsskapende kampanjer for både foreldre, trenere og spillere.

Dette er et målbart verktøy som har gitt klubbaktiviteten i AK et merkbart kvalitetsløft. Kvalitetsklubb er også et produkt av en større erfaringsutveksling med andre store fotballnasjoner.

NFF tilbyr verktøy og veiledning gjennom et IKT-system som gjør alt arbeidet oversiktlig for klubb og krets. Det er en klar målsetting å utvikle et prosjekt som er banebrytende for norsk fotball, som er presist og målbart i forhold til Handlingsplanen og som vil bidra til et sterkere bånd mellom god og bredt forankret barne- og ungdomsaktivitet og utvikling av enkeltspillere mot et toppnivå.

Konseptet ivaretar utfordringen med å knytte breddeklubbenes kvalitet og toppklubbenes anerkjennelse av flere lokale klubber som mulige og tilfredsstillende utviklingsarenaer over tid. (På sikt ønsker NFF at klubber på nivå 3 skal fungere som sertifiserte kompetansesentra for utvikling av andre klubber og sentra for trenerkurs og lederkurs.)