Medlemskontingent 2018 - støttemedlemskap

  13. februar 2018

Her finner du litt informasjon om klubben og oversikt over satser for medlemskontingenter 2018...Les mer

Satser for medlemskontingenter 2017

  26. november 2017

 

Les mer

Medlemskontingenter 2017

  01. april 2017Les mer

Medlemsfordeler

  23. november 2015

IL Averøykameratene er en klubb i framgang – på de fleste plan. Vi har et A-lag i 4. divisjon og et B-lag i 5.divisjon . Vi  
har unge spillere som markerer seg på kretslagsnivå, og våre lag markerer seg med gode resultater.  
Samtidig har klubben styrket det organisatoriske betraktelig de siste årene, slik at forholdene i større grad skal  
ligge til rette for ytterligere utvikling – blant annet på jentesiden.  
Det arbeides godt i alle klasser i junioravdelingen, og både spillere og trenere fortjener stor ros for arbeidet de  
gjør. Spesielt trenerne/oppmenn og lagledere til lagene skal ha stor takk. De ofrer mye av sin fritid for at guttene  
og jentene våre skal få spille fotball, og at de skal få en meningsfylt fritid.  
Dette koster penger, og i og med at Averøykameratene har et noe begrenset sponsortilgang, må vi i stor grad  
basere oss på medlemsbetaling.  
For din medlemskontingent – går det meste rett tilbake til driften av ditt eget lag. Pengene går blant annet til:

Kjøp av draktsett
Betaling av dommere
Kjøp av utstyr (baller, kjegler, vester)
Vedlikehold og utbedring av klubbhus, baner
Administrasjonsutgifter
Utgifter til turneringer osv.
Forsikringer og lagspåmeldinger
Kompensasjon til trenere/oppmenn
Leie av hall og kunstgressbane
Kursing av egne
Nedbetaling av klubbhus

DET ER VIKTIG AT MEDLEMSKONTIGENTEN BLIR BETALT INN DA INGEN AV BARNA ER FORSIKRET ETTER FORFALL, OG VI HAR IKKE LOV TIL Å LA DE TRENE/SPILLE FOTBALL HVIS IKKE KONTINGENT ER BETALT TIL FORFALL! 

MX SPORT ELNESVÅGEN
AK har utstyrsavtale med MX SPORTEN Elnesvågen/UMBRO på at alt fotballutstyr fra UMBRO får våre medlemmer
  – 30% rabatt og andre leverandører på fotballutstyr - 20 % rabatt
Stikk innom de for en flott service !

SPAREBANK 1 NORDVEST

AK vil få kr. 7.000,- pr. husstand for de 10 første som blir NYE  kunder i SpareBank 1 Nordvest. For nye kunder utover 10 stk utbetales kr.1.200,- pr medlem/pr.kunde. Beløpet utbetales i slutten av hvert avtaleår.

STØTTEMEDLEM
Vi har i dag kun medlemskontingent fra aktive medlemmer, men vi håper det ligger mye ”urørt gull” blant dere  
som kunne tenkt dere å bli støttemedlem i Averøykameratene. Patrioter som gir en liten støtte, regner vi med det  
er mange av. Et slikt medlemskap for 2017, koster 300,- og kr 100,- for foreldre til aktive medlemmer og pensjonister. En liten sum, men til  
stor hjelp for driften av klubben.

Innbetalingen merkes med medlemmets navn og bet. til konto 3931 01 22851.

Med vennlig hilsen styret.


Dette skrivet kan leses/lastes ned her:  Medlemsskriv til kontigent