Sportsplan

  23. november 2015

Sportsplan for I.L Averøykameratene sier hvilke ambisjoner, holdninger, målsetninger, prioriteringer og idealer som gjelder i klubben. Dette omfatter også de retningslinjer som trenere og spillere på ulike nivå skal legge opp treninger og utviklingsarbeid etter. Planen er også et viktig dokument for foreldre og foresatte, lagledere og andre ansvarlige ledere i klubben.

Klubben har eget styre og organiserer for tiden ca 100 aktive barn og ungdom, jenter og gutter i alderen 7 – 15 år i regelmessig fotballtrening. Til neste sesong vil det være om lag 10 lag. Utover seriespill, deltar våre lag i cuper og turneringer.  Til sammen kan det dreie seg om 15 - 30 kamper pr lag i løpet av en sesong. For at ungdommene skal stille best mulig forberedt til disse kampene og selvsagt også for fysisk aktivitet i framtiden, trener man 30 – 150 ganger i året, avhengig av alder.

Over 30 ledere sørger på et idealistisk grunnlag for at vi kan drive dette ungdomsarbeidet i AK. Fotballgruppens arbeid er basert på frivillig innsats. Vi oppfordrer barn, unge og voksne i AK til å engasjere seg og gjøre en innsats for å opprettholde et sunt og oversiktlig miljø. Samtidig vil vi oppfordre alle om å vise at de setter pris på det arbeidet som utføres for å gi ditt og andre sine barn dette tilbudet.

Sportsplanen skal være en støtte og et verktøy for alle i AK, og en tekst som alle involverte i klubben skal forholde seg til, både på og utenfor banen. Den danner også grunnlaget for de års- og treningsplaner som skal utvikles for alle lag og for hver sesong.

Man trenger ikke lese alt i dette dokumentet, men vi vil at alle leser kap 1-7 som omhandler de helt grunnleggende sider ved det å drive med aldersbestemt fotballtrening, et eller flere av de påfølgende kapitler (8-17) som omhandler eller som på annen måte er aktuelt for den aldersgruppen man trener eller er leder for. De avsluttende kapitler fra 18 og ut anbefales selvsagt lest, men de kan leses etter behov. 

Vi ønsker alle som på en eller annen måte er engasjert i klubben, lykke til med arbeidet!

Resten av AK`s sportsplan kan leses på dette dokumentet:
 Sportsplan IL Averøykameratene 2016.pdf (1,07 MB)