Styret og komiteer 2016

  23. november 2015

STYRET

Funksjon

Navn

Telefon

E-mail

Styreleder

Morten Ramsøy

 95797008           

post@nordrevann.no                        

Nestleder/klubbutvikler

Nils Arne Øksenvåg                                      

 98887794            

nao@abyss.no           

Juniorleder

Sebastian Videhult

 97033326

sebastian.videhult@gmail.com

Arrangement

Jorun Kronborg

 41504496           

 joiker6@hotmail.com          

Sekretær

Susann Røsand

 95811996            

susann.rosand@hotmail.no         

Økonomi            

Are Hammervik Strand           

 91539232           

are.hammervik.strand@gmail.com            

Anlegg

Frank Hoset

 92653364            

frank.hoset@hotmail.com

 

DRIFTSLEDER

Funksjon

Navn

Telefon

E-mail

Daglig leder           

Ann Elin Sørvik Hjelset                                               

95025333

            shjels@online.no           

 

SPORTSLIG UTVALG

Funksjon

Navn

Telefon

E-mail

Sportslig leder

                       

                       

                       

Sportslig leder junior

 

 

 

Medlem

Anders Istad

                                                  

41269167

anist@online.no

Medlem

 

 

 

 

FOTBALL HOVED

Funksjon

Navn

Telefon

E-mail

Daglig leder           

Ann Elin Sørvik Hjelset                   

95025333            

shjels@online.no           

Ansvarlig herrefotball

Trond Løkken           

94800849                       

trond@rorspesialist1.no           

Ansvarlig damefotball

Trond Løkken           

94800849           

trond@rorspesialist1.no   
                     

Juniorleder

Sebastian Videhult           

97033326

sebastian.videhult@gmil.com                       

Trenerkoordinator

Hilmar Sørvik           

           

 

Dommerkoordinator

Harald Vebenstad           

94166285           

harald.vebenstad@hotmail.com                       

Frivillighetskoordinator

Frank Hoseth

92653364            

frank.hoset@hotmail.com

Utstyrsansvarlig

Ann Elin Hjelset           

95025333           

shjels@online.no           

Foreldrekontakt

Susann Røsand

95811996

susann.rosand@hotmail.no            

Fiks/kontigentansvarlig

Ann Elin Hjelset

95025333

shjels@online.no

 

ØKONOMI/MARKED

Funksjon

Navn

Telefon

E-mail

Økonomi-ansvarlig

Are Hammervik  Strand                                

91539232

are.hammervik.strand@gmil.com           

Daglig leder

Ann Elin Sørvik Hjelset

95025333

shjels@online.no                    

Medlem

Nils A. Øksenvåg

98887794

nao@abyss.no

 

KOMMUNIKAS JON

Funksjon

Navn

Telefon

E-mail

Webansvarlig

Gunnar Sandvik 41684301

 gunnarolesandvik@gmail.com

Webansvarlig           

Frode Ressem

92225158            

frode@ramvik.no

Medlem

 

 

 

JUNIORAVDELING

Funksjon

Navn

Telefon

E-mail

Juniorleder

Sebastian Videhult           

97033326            

            sebastian.videhult@gmail.com           

Nestleder

Nils Arne Øksenvåg

98887794         

nao@abyss.no            

Sportslig leder junior

 

 

 

ANLEGG

Funksjon

Navn

Telefon

E-mail

Leder anlegg

Frank Hoset

92653364            

frank.hoset@hotmail.com

Medlem

Endre Aune                       

99480437           

            endre.aune@hotmail.com

Medlem

Leif Sørvik

41205294           

                       

Medlem

 

 

ARRANGEMENT

Funksjon

Navn

Telefon

E-mail

Leder arrangement

 Jorun Kronborg           

41504496                       

joiker6@hotmail.com           

Atlanterhavscupen

Frank Hoset

 92653364                     

frank.hoset@hotmail.com

           

Hjemmekamper senior

Kirsti Meek

90632499                       

 kirsti.meek@neasonline.no         

Basar           

Silje Røsand

90075484            

silje_rosand@hotmail.com           

                       

           

                       

           

 

VALGKOMITE

Funksjon

Navn

Telefon

E-mail

Leder

Knut Evert Øksenvåg

91546020

knutevert@mail.com

Medlem

Morten Ramsøy

95797008

berit-morten@neasonline.no

Medlem

Dagny Aandahl

95211413

husbaand@online.no

 

ATLANTERHAVSCUPEN

Funksjon

Navn

Telefon

E-mail

Leder

Frank Hoset

92653364

frank.hoset@hotmail.com

Medlem

Aina Husby

97152958

a.husby@hotmail.com

Medlem

Liss Mari Sundsøy

99231645

lissma2@hotmail.com

Medlem

Hilde Gule

91833085

h.gule@online.no

Medlem

Kjetil Sundsøy

95339160

kjetil.sundsoey@skretting.com

Medlem

Susann Røsand

95811996

susann.rosand@hotmail.no

 

AK-BUSSEN

Funksjon

Navn

Telefon

E-mail

Leder

Arne Volden

95102694

avolde@online.no

Medlem

 

 

 

Medlem