Viktig!

Hei ! På bakgrunn av den store smittefaren av Koronaviruset har klubben bestemt at all aktivitet i AK stanses fra i dag. Det vil si at alt av treninger, kamper, møter o.l. avlyses inntil videre, dette gjelder også årsmøtet. Vi anbefaler alle spillere å fortsette egentrening alene. Vi vil komme med mer informasjon etter hvert som vi ser utviklingen. Mvh styret og daglig leder.