Gutte 13 korona trening (april 2020)

Gutte 13 tok rådene fra Folkehelseinstituttet seriøst og fulgte etter beste evne reglene. Det var enkelt for trenerne å sørge for at ting ble gjort i henhold til rådene.

God avstand
Ansvarlig gjeng