Klubben

Averøykameratene ble stiftet 1. juli 1951

Årsaken til at AK ble stiftet på den tiden, var det samme problemet da, som det er nå. Klubber sliter med folk, og klubber må slå seg sammen.

Det skjedde når de nærmet seg 50-årene også. Tendensen ble at ungdommen reiste ut, og det ble vanskeligere for alle lagene på øya å få nok spillere til og stille lag.

Publikum måtte etter hvert hentes ned fra tribunene for å fylle ut laget. Vi fikk litt etter litt oppløsingstendenser, og flere og flere tok opp diskusjonen om sammenslåing av Bådalen Idrettslag og Bruhagen Sportsklubb. En av initiativtakerne til sammenslåingen var Torleif Hoset som hadde spilt en årrekke for Bådalen Idrettslag.

En av de tingene som ble heftig diskutert før sammenslåingen var draktfarge og navn på det nye laget.

1. juli 1951 ble det holdt et fellesmøte i Bådalen ungdomshus der Bruhagen Sportsklubb og Bådalen Idrettslag møttes for å diskutere sammenslåing av de to klubbene. Til ordstyrer ble valgt Ole Ormset, og skriver Johs Karlsholm.

«Det ble enstemmig vedtatt at navnet på den nye klubben skulle være Idrettslaget Averøykameratene»

Lagets første formann ble Konrad Loe, varaformann John O. Vebenstad, kasserer Martin Roksvåg. Styremedlemmer, Odd Fevåg og Harald Vikene.

Med 25 mot 13 stemmer ble det vedtatt å søke kretsen om og få bruke røde trøyer og hvit bukse. Hvis ikke dette ble godkjent,fikk styret fullmakt til å melde laget inn under Bruhagen Sportsklubbs tidligere godkjente drakter(som var brun trøye med gul besetning og hvit bukse).

Seriesammensetningen i Norge i 1951 var delt inn i en hovedserie(den øverste),landsdelsserien,1.divisjon,2. divisjon osv.

Averøykameratene vedtok å melde på et lag i 1.div. og et lag i 2.div.Fotballåret ble delt inn noe annerledes enn våre dager.Serien startet på høsten, og spilte resten av sesongen på våren med serieavslutning i juni.

I 1951 var Bremsnes Idrettslag fortsatt ett lag, men etter årsmøte i november 1951,gikk det raskt tilbake med laget. Flere av spillerne gikk over til å spille for Averøykameratene som nå var nystiftet, mens andre ildsjeler flyttet til byen, bl.a. Jacob Gjengstø. Det hele gikk i oppløsning. Den 29. april 1952 meldte Bremsnes Idrettslag seg formelt ut av Norges Fotballforbund.

Averøykameratene rekrutterte fra nå av spillere fra Bremsnes, Bruhagen og Bådalen.